HR-2019-1313-U

Begjæring om tilleggsavgjørelse om sakskostnader, jf. tvl. § 19-9 første ledd, ble ikke tatt til følge. Ankeutvalget bemerket at tilleggsavgjørelse bare kan avsies dersom «det ikke [er] truffet avgjørelse om noe som skulle vært avgjort». Når ankeutvalget har truffet avgjørelse om de sakskostnader ankemotparten begjærer tilleggsavgjørelse av, foreligger det ikke grunnlag for tilleggsavgjørelse selv om utvalgets avgjørelse av sakskostnadsspørsmålet skulle være feil. (Sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. Tilleggsavgjørelse.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *