HR-2019-1376-U

Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av strl. § 155 til fengsel i 24 dager for kvinne som ifølge tiltalen hadde tatt kvelertak på en politibetjent da en annen person skulle pågripes. Ankeutvalget fant at lagmannsrettens domsgrunner oppfylte kravene i strpl. § 40. En samlet lesning av lagmannsrettens dom etterlot heller ingen tvil om at lagmannsretten hadde benyttet riktig beviskrav. Domfeltes anke over lagmannsrettens dom ble nektet fremmet. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Strafferett. Vold mot offentlig tjenestemann.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *