LB-2019-4873

En 46 år gammel mann var i tingretten dømt for overtredelse av blant annet straffeloven (2005) § 232 første ledd (grov narkotikaforbrytelse). Straffen var en samlet straff med reststraffen etter prøveløslatelse av en tidligere dom, som gjaldt domfellelse for overtredelse av straffeloven (1902) § 162 tredje ledd (meget betydelig kvantum). Straffen ble fastsatt til betinget fengsel i 3 år og 2 måneder på det særvilkår at domfelte gjennomførte narkotikaprogram med domstolskontroll. Det forelå sterke rehabiliteringsgrunner. Det ble også lagt vekt på lang saksbehandlingstid og liggetid på om lag 1 år. Stikkord: Strafferett. Narkotika. Straffutmåling. Amfetamin. Narkotikaprogram med domstolskontroll. Meget betydelig kvantum. Samlet straff. Fellesstraff. Saksbehandlingstid. Liggetid.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *