LF-2018-162434

Anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i sak om kroppsskade. Tiltalte og fornærmede var deltakere på en fest og begge var berusede. Lagmannsrettens flertall fant at tiltalte handlet i nødverge og han ble dermed frifunnet etter straffeloven § 18 første ledd. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Kroppsskade. Frifinnelse. Straffeloven § 273.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *