LF-2019-126598

Dom fra tingretten om overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 21 første ledd ble opphevet av lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil. Tiltalte hadde forut for dommen vedtatt forelegg for samme forhold som han ble domfelt for. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Vegtrafikk. Saksbehandlingsfeil. Opphevelse.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *