LG-2018-82121

Et skipseiende aksjeselskap i et større konsern overførte i 2010 samtlige egne mannskaper til et heleid datterselskap. Mannskapet ble så leid inn igjen til morselskapet for bemanning av de samme skipene, på samme vilkår som tidligere. Bakgrunnen for opprettelsen av det særskilte bemanningsselskapet var tilpasning reglene om foretakspensjon. Rundt seks år senere besluttet konsernspissens styre at bemanningsselskapet skulle avvikles, slik at alt mannskap skulle leies inn eksternt. De ansatte i bemanningsselskapet ble da oppsagt. Spørsmål om oppsigelsene er gyldige. Herunder reiser saken spørsmål om de oppsagte hadde et arbeidstakerforhold også til det selskapet i konsernet som eide skipene, der de tidligere hadde hatt sin ansettelseskontrakt, og ikke bare til bemanningsselskapet – dobbelt arbeidsgiveransvar. Videre reiste saken spørsmål om gjennomskjæring på bakgrunn av påstått misbruk av konsernstrukturer fra arbeidsgivers side, samt om det hadde forekommet virksomhetsoverdragelse. Stikkord: Arbeidsrett. Bemanningsselskap. Ekstern innleie. Oppsigelse. Spørsmål om gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold til sjøs. Dobbelt arbeidsgiveransvar. Virksomhetsoverdragelse. Shipping. Skipsarbeidsloven § 2-1 § 2-4, § 5-1, § 5-6, § 5-11 og § 6-1. Dissens.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *