Author Archive

LE-2018-146487

By |

Saken gjelder straffutmåling for vold og promillekjøring samt enkelte andre forhold. Spørsmål om det kan reageres med en betinget dom på vilkår om deltakelse i «promilleprogram». (Sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Strafferett. Straffutmåling for vold og promillekjøring. Straffeloven § 272, jf. § 271, forskrift 10. oktober 2008 nr. 1100. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LH-2018-104312

By |

Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Helserett. Kommunal avlastningstjeneste. Erstatning. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

Arcus ASA: The Board of Directors propose a dividend of NOK 1.66 per share

By |

The Board of Directors propose a dividend of NOK 1.66 per share Dividend amount: 1.66 per share Declared currency: Norwegian Krone Last day including right: 11 April 2019 Ex-date: 12 April 2019 Record date: 15 April 2019 Payment date: 29 May 2019 Date of approval: 11 April 2019  Questions regarding this notice can be directed…

Read more »

22 døde hentet opp fra oversvømt gruve i Zimbabwe

By |

I tillegg er åtte reddet ut i live, melder Reuters. Fortsatt er omkring 40 personer savnet ved byen Kadoma, vest for hovedstaden Harare. Gruvesjaktene ble oversvømt natt til onsdag, etter at kraftig regn førte til at en demning brast i nærheten. Gruvene er offisielt lagt ned, men illegale gullgravere som arbeider med hakker og spader,…

Read more »

LH-2018-181665

By |

Saken gjelder voldtekt uten samleie, jf. straffeloven § 291 første ledd bokstav b). Tiltalte ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder, oppreisningserstatning med 120 000 kroner og saksomkostninger med 4 000 kroner. Stikkord: Strafferett. Voldtekt til seksuell omgang. Ute av stand til å motsette seg handlingen. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LH-2018-191993

By |

Lagmannsretten var enig med tingretten i at den parten som hadde fått tilkjent sakskostnader, hadde fått medhold av betydning slik at tvisteloven § 20-3 kom til anvendelse. Lagmannsretten vektla at vedkommende hadde fått medhold i sakens hovedspørsmål, som en betydelig del av sakskostnadene refererte seg til, og et pengekrav som ikke var ubetydelig. Det var…

Read more »

Hva med de som ikke har daglig snøskredvarsling?

By |

Vinterferien står for tur mange steder. De fleste fjellområdene i Norge har nå daglig snøskredvarsling gjennom vinteren. Men ikke alle. Her er noen tips til dere som skal på tur i områder hvor det ikke er daglige snøskredvarsler. Alle saker – RSS

Read more »

LH-2019-11398

By |

Saken gjaldt anke over størrelsen på bot for brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, jf. fjerde ledd, jf. § 22. Boten ble satt ned fra kroner 50 000 til kroner 15 000. Det ble sett hen til lovbryterens økonomiske evne, jf. straffeloven § 53 annet ledd 1. punktum. (Sammendrag ved…

Read more »

Techstep ASA: Resultater fjerde kvartal og helåret 2018

By |

Hovedpunkter fjerde kvartal og helåret 2018 · Driftsinntekter økte med 13% år over år til NOK 317,4 millioner i fjerde kvartal 2018 (NOK 281,2 millioner), drevet av vekst i både Norge og Sverige · EBITDA endte på NOK 14,3 millioner (NOK 1,8 millioner) og marginen på 4,5% (0,6%) i fjerde kvartal 2018. EBITDA inkluderte engangsgevinster…

Read more »

Test: Xiaomi Mi A2

By |

Test: Xiaomi Mi A2

Jeg ruslet bort til en kollega og ga ham Mi A2 i hånda. Han fiklet litt med den, før jeg spurte hvor mye han trodde den kostet. – Er det den nye Pixel? Nei, ny Samsung? Den koster vel 5000 kroner. Eller siden du spør: 3000 kroner. Eller 10.000? Med noen få ord hadde han…

Read more »