Author Archive

Jula Norge vinner i kategorien Hjem og Hage

By |

Jula Norge stod som vinner når Prisjakt.no kåret årets butikk 2018 innen kategorien Hjem og Hage. Prisjakt.no er Norges største pris- og produktsammenligningstjeneste som hjelper nordmenn å handle smartere gjennom å finne riktig produkt til riktig pris. Prisjakt.no kårer hvert år vinner av Årets butikk og Årets butikk innen ulike kategorier som er stemt frem…

Read more »

I disse byene kan du få en magisk nyttårsaften

By |

Har du ingen plan til nyttårsaften? Her er noen byer du kan reise til for å få et spennende start på det nye året.  Nettavisen

Read more »

LB-2018-173111

By |

Krav om bevistilgang i eventuelle interne dokumenter i Disiplinærnemnden for advokater. Lagmannsretten kom til at bevisforbudet i tvisteloven § 22-4 – som gjelder dommere og lagrettemedlemmer – ikke kunne anvendes analogisk på medlemmer av Disiplinærnemnden. De eventuelle dokumentene hadde imidlertid ikke bevisverdi for de saksbehandlingsfeil som var påberopt og ble av den grunn avskjært som…

Read more »

LE-2017-139105

By |

Saken gjelder gyldigheten av byggherrens heving av entreprisekontrakt om bygging av vei og VA-anlegg, på grunn av stans i arbeidene fra entreprenørens side. Lagmannsrettens kom enstemmig til at det forelå et mislighold, jf. NS 8406 punkt 29.1. Et flertall mente videre at misligholdet var vesentlig og ga grunnlag for heving. Stikkord: Entrepriserett. Heving. NS 8406….

Read more »

LE-2018-24651

By |

Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. Grov mishandling i nære relasjoner. Lang varighet. Straffeloven (1902) § 192 og § 219. Straffeloven (2005) § 283, jf. § 282. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

Norges første sagbruk med røntgensyn

By |

Moelven Våler er først ute i Norge med røntgensortering av tømmerstokkene. Det gir sagbruket en unik innsikt i hva tømmeret passer best til. Se video av hvordan det hele fungerer her (https://www.youtube.com/watch?v=wCp7XArYuqA). – Akkurat nå er vi det sagbruket i Norge som kjenner tømmerstokkene våre best, sier direktør Knut Berg ved Moelven Våler AS på Braskereidfoss….

Read more »

Regjeringen vil fryse inkassosatsene

By |

Mandag morgen innkaller Justisdepartementet til høringsmøte med inkassobransjen. Temaet er frysing av inkassosatsene. – Inkassosatsen er i dag 700 kroner og skulle etter opplegget i forskriften bli 730 kroner fra nyttår. I stedet for å justere satsen fra nyttår bør en etter departementets mening trolig heller fryse den til 700 kroner, står det i innkallelsen….

Read more »

LE-2018-76985

By |

19 år gammel mann ble funnet skyldig i kroppskrenkelse ved å ha sparket fornærmede i ansiktet under en slåsskamp på en russefest. Det var fornærmede som angrep tiltalte, og tiltalte befant seg i en nødvergesituasjon. Tiltaltes slag mot fornærmede ble vurdert som lovlige nødvergehandlinger etter straffeloven § 18. I denne situasjonen var det imidlertid hverken…

Read more »

LE-2018-152119

By |

Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten, men under tvil, til at det etter en helhetsvurdering ikke var støtende å åpne gjeldsforhandling. Selv om skyldneren hadde en høy skatte- og avgiftsgjeld, og kunne kritiseres for deler av gjelden, ble det lagt vekt på at det kritikkverdige forholdet lå noe tilbake i tid, og at vesentlige deler…

Read more »

Ni smarte hverdagstips: Slik minimerer du ditt plastforbruk

By |

Plastproblemet er mer aktuelt enn noensinne, og både organisasjoner og bedrifter har begynt å ta et større ansvar i saken. To av tre nordmenn mener også at det er opp til hver enkelt å ta ansvar for et bærekraftig forbruk. Men hvordan kan man gjøre en forskjell som enkeltperson? SodaStream gir ni gode råd til…

Read more »