LB-2019-4873

En 46 år gammel mann var i tingretten dømt for overtredelse av blant annet straffeloven (2005) § 232 første ledd (grov narkotikaforbrytelse). Straffen var en samlet straff med reststraffen etter prøveløslatelse av en tidligere dom, som gjaldt domfellelse for overtredelse av straffeloven (1902) § 162 tredje ledd (meget betydelig kvantum). Straffen ble fastsatt til betinget…

LF-2018-162434

Anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet i sak om kroppsskade. Tiltalte og fornærmede var deltakere på en fest og begge var berusede. Lagmannsrettens flertall fant at tiltalte handlet i nødverge og han ble dermed frifunnet etter straffeloven § 18 første ledd. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Kroppsskade. Frifinnelse. Straffeloven § 273. Lovdata – Siste avgjørelser

LF-2019-126598

Dom fra tingretten om overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 21 første ledd ble opphevet av lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil. Tiltalte hadde forut for dommen vedtatt forelegg for samme forhold som han ble domfelt for. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Vegtrafikk. Saksbehandlingsfeil. Opphevelse. Lovdata – Siste avgjørelser

Hadia Tajik: Uaktuelt å snakke om regjeringssamarbeid med MDG nå

Valgresultatet tirsdag morgen viser at Arbeiderpartiet får 24,8 prosent av stemmene på landsbasis, et fall på 8,3 prosentpoeng siden lokalvalget for fire år siden. Det er det dårligste valgresultatet for Ap i et kommune- og fylkestingsvalg noen gang. Ap-nestleder Hadia Tajik sier til Dagsavisen at hun vil gjenreise partiet ved å gjøre trygg økonomisk styring…

Kantar kongen av meningsmålerne uken før valget

Kantars fem daglige målinger fra 3. til 7. september hadde et samlet avvik på gjennomsnittlig 6,1 prosentpoeng for alle de etablerte partiene, sammenlignet med det som natt til tirsdag avtegnet seg å bli det endelige valgresultatet. Mest presis var Kantar i målingen av Arbeiderpartiet, der det største avviket var på 0,4 prosentpoeng. Arbeiderpartiet ser ut…

LG-2018-82121

Et skipseiende aksjeselskap i et større konsern overførte i 2010 samtlige egne mannskaper til et heleid datterselskap. Mannskapet ble så leid inn igjen til morselskapet for bemanning av de samme skipene, på samme vilkår som tidligere. Bakgrunnen for opprettelsen av det særskilte bemanningsselskapet var tilpasning reglene om foretakspensjon. Rundt seks år senere besluttet konsernspissens styre…

Fondsdistributøren MFEX blir kunde hos Iver

Fondsdistributøren MFEX velger Iver som ny driftsleverandør for virksomhetskritiske IT-systemer. Avtalen strekker seg i første omgang over tre år og har en anslått verdi på rundt 22 millioner svenske kroner. MFEX har valgt Iver som ny leverandør av IT-driftstjenester med strenge krav til sikkerhet og regeletterlevelse. Ivers løsning og leveranse omfatter både applikasjonsdrift med tilhørende…