Author Archive

LE-2018-97660

By |

Saken gjaldt fartsovertredelse på E6 hvor fartsgrensen var 110 km/t. Tiltaltes hastighet ble målt til 172 km/t. Lagmannsretten fant som tingretten at det ikke forelå noen feil ved gjennomsnittsfartsmålingen. Tiltalte ble som i tingretten dømt til samfunnsstraff i 30 timer, subsidiært 18 dager fengsel. Stikkord: Strafferett. Fartsovertredelse. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf § 5….

Read more »

Non grata

By |

• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts lukkede Facebook-gruppe for medlemmer. Det bekreftet partiet overfor Klassekampen i går. Flere av innleggene skal også ha…

Read more »

Norge faller på liste over best pensjonsordning

By |

Ifølge rapporten fra Melbourne Mercer Global Pension Index, som Dagens Næringsliv siterer, kan en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker vente seg en pensjon på 48,8 prosent av lønnen. – Jeg tror dette er noe folk flest ikke har fått med seg, og jeg tror det er en utfordring at det heller ikke er så mange som er…

Read more »

LE-2018-130374

By |

En 45 år gammel mann var i tingretten dømt til ett år og fem måneders fengsel for innførsel av 350 gram amfetamin med styrkegrad på 45%. Lagmannsretten forkastet anken. Lagmannsretten tok utgangspunkt i et straffenivå på 1 år og 10 måneders ubetinget fengsel før fradrag for tilståelse. Uttalelser i dommen om det var grunnlag for…

Read more »

Toer prinsens hender

By |

DEKKHISTORIE: Amerikanske politikere og EU tror ikke på Saudi-Arabias forklaring om drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Klassekampen.no |

Read more »

LE-2018-141767

By |

Saken gjelder spørsmål om beslag i forbindelse med forebyggende inndragning, jf. straffeloven § 70 og straffeprosessloven § 203 annet punktum. Tingrettens kjennelse ble opphevet. Straffeprosessloven § 203 kunne etter lagmannsrettens syn ikke tolkes slik at det ikke var adgang til beslag med sikte på etterfølgende inndragning etter straffeloven § 70. Stikkord: Strafferett. Beslag. Straffeprosessloven §…

Read more »

Økt snøskredfare i fjellet på Vestlandet fra i kveld

By |

På grunn av mye nysnø i fjellet forventer snøskredvarslingen at det kan gå noen naturlig utløste snøskred i høyfjellet på Vestlandet. Det er meldt aller mest nedbør i Rogaland og Hordaland. Faren øker i kveld og varer så lenge det er høy nedbørintensitet – trolig til utpå dagen tirsdag. Alle saker – RSS

Read more »

LE-2018-146419

By |

Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Straffeprosess. Besøksforbud. Uforholdsmessig. Barnevern. Mishandling i nære relasjoner. Straffeprosessloven § 222a første ledd bokstav a. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

Helrød delegasjon støtter Hareide i Finnmark KrF

By |

På Finnmark KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte fikk Hareides forslag totalt 14 stemmer, mens det var ingen som stemte for å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Landsstyrerepresentant og leder i Vadsø KrF, Otto Strand, varslet på forhånd at det trolig ville ende med et «rødt» flertall, og la vekt på at han ønsket at…

Read more »

LF-2018-54160 – LF-2018-88602

By |

Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Barnerett. Foreldre og barn. Foreldreansvar. Barnets beste. Barnelova § 34, § 44, § 48, § 60 og § 64 annet ledd 2. punktum. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »