Author Archive

LB-2019-84463

By |

Saksøkte anket tingrettens beslutning om tvangssalg og gjorde gjeldende at begjæringen om tvangssalg ikke var lovlig forkynt for ham. Lagmannsretten kom til at det var sannsynlig at hovedstevnevitnet hadde fulgt framgangsmåten i domstolloven § 176. Dissens. Stikkord: Tvangssalg. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-7. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

HR-2019-1198-A

By |

Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner.Saken gjaldt et gruppesøksmål fra mange eiendomsskatteytere i Oslo mot Oslo kommune.Gruppen gjorde for det første gjeldende at kommunens forskrift om eiendomsskatt…

Read more »

Iver signerer rammeavtale med Storstockholms brandförsvar

By |

Storstockholms brandförsvar har gitt Iver ansvaret for IT-driften i organisasjonen. Høy beredskap døgnet rundt krever et sikkert og tilgjengelig IT-miljø. Avtalen har en varighet på tre år, med mulighet til forlengelse. Oppdraget krever fleksible og sikre løsninger, siden flere virksomhetssystemer brukes operativt under innsats, og enkelte også er integrert med systemet til SOS Alarm. Det…

Read more »

Bistandsadvokat uenig i polititeori om at det dreier seg om en drapssak

By |

Artikkelen oppdateres. OSLO (Nettavisen): – Hovedhypotesen er endret til at Anne-Elisabeth Hagen er drept, sa politiinspektør i Øst politidistrikt Tommy Brøske på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. – Dette innebærer videre en hypotese om at drapet kan ha vært forsøkt skjult gjennom en fingert bortføring, fortsatte han. Brøske sa også at politiet tviler på at det har…

Read more »

HR-2019-1225-A

By |

Etter avslutningen av et entrepriseoppdrag for et veianlegg fremsatte entreprenørselskapet Hab Construction AS krav om tilleggsvederlag for nedsatt produktivitet – plunder og heft – og forsering.Spørsmålet i saken var hvilke krav som må stilles til bevisene for årsakssammenheng mellom byggherrens forhold og entreprenørens meromkostninger. Høyesterett uttaler at det i utgangspunktet er entreprenøren som må påvise…

Read more »

HR-2019-1206-A

By |

Høyesterett forkastet anken fra bortfester i Øvre Ullern Terrasse.Høyesterett kom til at bortfester ikke hadde rett til oppregulering av festeavgiften i medhold av tomtefesteloven § 15 niende ledd, da regulering med de begrensninger som følger av tomtefesteloven § 15 fjerde ledd, ikke var i strid med EMK P1-1.Etter dommen i Den europeiske menneskerettsdomstol i Lindheim-saken,…

Read more »

Ferdig som student og klar for ny jobb?

By |

Ynskjer du å vidareføre innarbeidingane dine i Lovdata Pro til ein brukarkonto hjå din nye arbeidsgivar? Skriv til marked@lovdata.no, så ordnar vi dette for deg. Lovdata – Siste nyheter

Read more »

Veidekke ASA: Nytt tunneloppdrag for Stockholm Vatten och Avfall

By |

Veidekke har signert avtale med Stockholm Vatten och Avfall i forbindelse med byggingen av en ny avløpstunnel som inngår i Stockholms fremtidige avløpssystem. Prosjektet er en utførelsesentreprise på ca. SEK 600 millioner, og arbeidet starter i januar 2020. Prosjektet er en del av løsningen for å fornye og øke kapasiteten i Stockholms avløpssystem. Det nåværende…

Read more »

Vi tror på tre bankere i V75-spillet på Bjerke

By |

Sportspills øvrige onsdagsmeny: Tippetips: Rosenborg slår tilbake Oddssingel cupen: Ellevill odds på Kristiansund-seier Oddssingel cupen: Det kan bli en lang kveld på Gjemselund V4/V5 Jägersro: Nettavisen jakter ny galoppsuksess Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019 Premier League: Alle overgangene sommeren 2019 Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen…

Read more »

HR-2019-1141-U

By |

Saken gjaldt anker over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i en bevistvist. Lagmannsretten kom til at parten som hadde «vunnet ankesaken» hadde krav på full erstatning for sine sakskostnader. Likevel ble parten ikke tilkjent sakskostnader for tingretten med den begrunnelsen at ingen av partene hadde fremsatt krav om sakskostnader for tingretten. Dette var ikke riktig forståelse…

Read more »