Archive For The “Statoil” Category

Flommen på Vestlandet og i Ottavassdraget – oppdatert status mandag 15. oktober kl 15.30

By |

Nedbøren i områdene som har hatt flom siste døgnet har avtatt eller opphørt, og temperaturen har sunket siden i natt. Vannføringstigningen har mange steder flatet ut eller er på veg ned. I nedre deler av Gudbrandsdalslågen er det ventet av vannføringen vil stige litt til og nå oransje nivå. Alle saker – RSS

Read more »

Tilsyn med Equinor – Hammefest LNG

By |

Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot styring av risiko i drift for Hammerfest LNG. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Om flom- og jordskredhendelser i slutten av september

By |

Intens nedbør førte til problemer med overvann, flom og jordskred/flomskred på Vestlandet i slutten av september. Mer nedbør ventes kommende helg 13.-14. oktober, og det er varslet flom på oransje nivå for deler av Vestlandet. Alle saker – RSS

Read more »

Samtykke til forlenga levetid for Snorre B

By |

Vi har gjeve Equinor Energy AS (Equinor) samtykke til bruk av Snorre B utover opprinneleg levetid. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Tilsyn med MOL Norge – letebrønn 2/6-6 S

By |

Vi har ført tilsyn med MOL Norge i forbindelse med selskapets første boreoperasjon på norsk sokkel. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Tilsyn med kontrollromløsningen for Ivar Aasen

By |

21. august 2018 førte vi tilsyn med Aker BP og kontrollromløsningen for Ivar Aasen. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Snøskredhending i september i Troms

By |

Laurdag 29. september blei ein mann teken av snøskred og hardt skada på nordsida av Bentsjordtind i Malangen utanfor Tromsø. Her er ein liten rapport frå hendinga, skrevet av Espen Nordahl. Alle saker – RSS

Read more »

Eni Norge as får samtykke til boring av avgrensningsbrønn i Barentshavet

By |

Eni Norge as (Eni) er operatør for utvinningsløyve 229 og har fått samtykke til boring av avgrensningsbrønn 7122/7-7 S i Barentshavet. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Presentasjoner fra seminar om forebygging av storulykker

By |

Presentasjonene fra Petroleumstilsynets seminar om forebygging av storulykker er nå tilgjengelig for nedlasting. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

RNNP: Akutte utslipp 2001-2017

By |

Hovedbildet i rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet for akutte utslipp (RNNP AU) i perioden 2001-2017 viser en positiv utvikling på noen områder, men det er fortsatt behov for oppmerksomhet på ulykkesforebygging og barrierer som skal forhindre forurensningsulykker. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »