Archive For The “Statoil” Category

Spirit får samtykke til bruk av Oda

By |

Vi har gitt Spirit Energy (Spirit) samtykke til å ta i bruk innretningane på Odafeltet. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Tilsyn med Gassco – Kollsnes

By |

Vi har ført storulykketilsyn med Gassco på Kollsnes. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Tilsyn med Esso – Slagentangen

By |

Vi har ført storulykketilsyn med Esso Norge AS (Esso) på Slagentangen. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Rapport: Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr

By |

En ny rapport utført av Sintef på oppdrag av Ptil sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Tilsyn med Equinor – feltrør og kontrollkabler

By |

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) rettet mot selskapets oppfølging av stålrør, stålstigerør og kontrollkabler for driftsområde nord. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Snøskredvarsler og nye farevarsler på yr.no

By |

NRK har innført nye farevarsler med farge på Yr og TV. Snøskredvarslene er med i ordningen sammen med de andre naturfarene på varsom.no. Alle saker – RSS

Read more »

Sikkerhet – status og signaler 2018/2019

By |

Torsdag 10. januar møtte inviterte vi næringen til arrangementet Sikkerhet – status og signaler. Se opptak av hele arrangementet her. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Tilsyn med Vår Energi – Balder

By |

Vi har ført tilsyn med Vår Energi rettet mot styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering på Balderfeltet. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Fokksnø som skredproblem? Her er rådene du bør følge

By |

Nå har det endelig blitt skikkelig vinter i det meste av landet. Når uværet legger seg og skredfaren avtar er det lett å bli litt ivrig. Mange steder vil det være fin og trygg snø, andre steder kan en skiløper lett løse ut skred. Alle saker – RSS

Read more »

Rapport fra Riksrevisjonen: Krav om sterkere tilsyn

By |

Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynets (Ptils) oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten retter kritikk på flere punkter. Den inneholder også forslag til forbedring og styrking av Ptils rolle. Rapporten støtter gjennomgående opp om dagens sikkerhetsregime. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »