Archive For The “Statoil” Category

Konstruksjonsdagen 2018

By |

Ptil ønsker velkommen til Konstruksjonsdagen mandag 27. august 2018. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Jordskred i Leksvik, status torsdag kl.16.00

By |

NVE har gitt råd til politiet om å opprettholde evakueringen inntil videre. Alle saker – RSS

Read more »

Jordskred i Leksvik: status torsdag kl. 10.00

By |

NVE er på stedet og bistår politi og kommune. Det er ikke observert ytterligere utrasninger i natt. Alle saker – RSS

Read more »

Tilsyn med Equinor – Johan Castberg

By |

24. og 25. mai 2018 førte vi tilsyn med prosjektering og verifikasjon av sjøislaster mot Johan Castberg-innretningen. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Er det en sammenheng mellom kostnadsreduksjoner og hendelser i norsk petroleumsvirksomhet?

By |

Proactima har på oppdrag for Petroleumstilsynet gjennomført en studie med formål å svare på om det er en sammenheng mellom kostnadsreduksjoner og uønskede hendelser. Rapporten er nå klar. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Tilsyn med mest mulig effekt

By |

Hvert år gjennomfører Ptils fagfolk en lang rekke tilsyn med selskapene i petroleumsnæringen. Nå arbeider vi med å få enda bedre innblikk i hvordan selskapene følger opp våre funn og hvilke tilsynsaktiviteter som gir mest effekt. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Gransker LNG-lekkasje på Hammerfest LNG

By |

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av en LNG-lekkasje på Hammerfest LNG 17. juni 2018. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Vernetjenesten: Svekket, men viktig rolle

By |

Det formelle er på plass, men arbeidstakernes representanter blir presset på tid, kompetanse og innvirkning. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Tilsyn med Equinor – Martin Linge

By |

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) og arbeidsmiljøet i boligkvarteret på Martin Linge. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Nytt notat om risikostyring

By |

Ptil publiserer nå et notat om integrert og helhetlig risikostyring i petroleumsindustrien. Målet er å bidra til at selskapene i virksomheten videreutvikler egen risikostyring. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »