Posts Tagged “2017”

Holdninger til innvandrere og innvandring, 2017

By |

Statistikken er basert på en intervjuundersøkelse. Formålet med statistikken er å kartlegge befolkningens holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe. Statistisk sentralbyrå – Nyheter

Read more »

Leiemarkedsundersøkelsen, 2017

By |

SSBs Leiemarkedsundersøkelse (LMU) er en årlig undersøkelse om husleienivåer. Statistikken sier noe om hvordan leiemarkedet er sammensatt og gir informasjon om leieprisnivået etter visse inndelinger av leiemarkedet. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av det norske leiemarkedet. Statistisk sentralbyrå – Nyheter

Read more »

Stortingsvalget, valgdeltakelse, 11. september 2017

By |

Statistikken viser valgdeltakelse i stortingsvalgene etter bakgrunnskjennetegn som kjønn, alder og utdanning i hele landet, fylker og utvalgte kommuner. Detaljerte tidsserier tilbake til 1969.  Statistisk sentralbyrå – Nyheter

Read more »

Statsråd 8. desember 2017

By |

I stasråd 8. desember 2017 ble det fastsatt ikrafttsetting av endringslov til  pasient- og brukarrettslova og helsepersonellova, medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere, en forskrift og åtte endringsforskrifter og delegering av myndighet etter plan- og bygningsloven. Lovdata – Siste nyheter

Read more »

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1! Så var julen 2017 offisielt åpnet

By |

Flere tusen møtte opp i Sandnes for å se ordfører Stanley Wirak tenne julegrana. aftenbladet.no – Stavanger Aftenblad

Read more »

Knallår for obligasjonslån: – 2017 blir et rekordår

By |

Aldri før har det blitt lånt ut mer gjennom obligasjonsmarkedet på Oslo Børs, mens nordiske selskaper setter rekord i høyrentemarkedet. – Vi har hatt hendene fulle, sier analysesjef. E24 RSS

Read more »

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2017

By |

Statistikken synleggjer talet på medlemmer i dei trussamfunna og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja (Dnk) som søkjer om og mottek statsstøtte. Statistikken over trus- og livssynssamfunn utanfor Dnk byggjer på oppgåver frå fylkesmenna over dei samfunna som har fått statstilskot. Statistisk sentralbyrå – Nyheter

Read more »

2014: «Deal of the year» 2017: Milliardsøksmål

By |

“Sort gull” har blitt til et sort hull for investorene som har kjøpt obligasjoner i det meksikanske riggselskapet Oro Negro. Nordic Trustee blir nå saksøkt for over 900 millioner dollar. Alle

Read more »

Sykkel-VM Bergen 2017

By |

VM i landeveisritt 2017 ble arrangert i Bergen 16.-24. september. Arrangementet var en sportslig suksess, men en økonomisk fiasko. I verste fall kan Bergen 2017 blir slått konkurs. Hovedsaker

Read more »

Valutatransaksjonar i desember 2017

By |

Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 900 millionar kroner kvar dag til og med 15. desember 2017. Pressemeldinger – Norges Bank

Read more »