Posts Tagged “2017”

Ekteskap og skilsmisser, 2017

By |

Statistikken gir tal for skilsmisser, separasjonar, vigslar og partnarskap. For par med same kjøn blir hendinga rekna med når eldste partnar eller ektefelle var busett i Noreg ved tidspunktet for hendinga, for par med ulikt kjønn når mannen var busett i Noreg på dette tidspunktet. Statistisk sentralbyrå – Nyheter

Read more »

Volkswagen sier overskuddet mer enn doblet i 2017

By |

Børs & finans

Read more »

4 557 konkursar i 2017

By |

I 4. kvartal 2017 vart det registrert 1 226 konkursar. Dette er ein auke på 195 konkursar i høve til same perioden i 2016. Statistisk sentralbyrå – Nyheter

Read more »

Arcus ASA: Fourth quarter results 2017

By |

Quarterly report and presentation Q4 2017 Cision News

Read more »

Svak nedgang i igangsettingstillatelser i 2017

By |

I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 35 300 boliger. Dette er 3 prosent færre boliger enn i 2016. Statistisk sentralbyrå – Nyheter

Read more »

Byggeareal, 2017

By |

Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker.  Statistisk sentralbyrå – Nyheter

Read more »

Invitation to presentation of Insr’s Q4 2017 results

By |

Insr Insurance Group ASA (INSR) will publish results for the fourth quarter of 2017 at www.newsweb.no and www.insr.io on Wednesday February 28th, 2018. Espen Husstad (CEO) and Bård Standal (CFO) will present the results on February 28th at 09:00 CET: (1) Through participative webcast, link: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=77875618 (2) In Vika Atrium Conference Centre, Munkedamsveien 45, Oslo….

Read more »

WHO: Over 20 000 smittet av meslinger i Europa i 2017

By |

Antall personer som ble smittet av meslinger i Europa steg med 400 prosent i fjor, opplyser Verdens helseorganisasjon. forskning.no

Read more »

Viktige milepæler nådd i 2017. Flere spennende testresultater ventes i 2018.

By |

Bergen, 13. februar 2018 – BerGenBio ASA (OSE: BGBIO), et onkologisk bioteknologiselskap i klinisk fase som utvikler ’first-in-class’ hemmere av Axl kinase mot flere krefttyper, offentliggjør resultatet for fjerde kvartal 2017 og for året som helhet. Selskapets ledelse vil avholde en presentasjon i Oslo i dag klokken 10. Detaljer følger nedenfor. Kommentar fra administrerende direktør…

Read more »

Kvartalsrapport oktober – desember 2017

By |

Et sterkt kvartal avslutter vårt beste år noensinne • Nettoomsetningen økte med 15 % til 4 927 (4 277) MSEK • Den organiske veksten ble på 6 (4) % • Ordrereserven var 19 % høyere og ble på 10 271 (8 644) MSEK • Driftsresultatet økte med 10 % til 389 (353) MSEK • Driftsmarginen…

Read more »