Posts Tagged “2017”

Storebrand ASA: Rapport om solvens og finansiell stilling 2017

By |

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av rapport om Solvens og finansiell stilling for 2017 på www.storebrand.no/ir. Lysaker 4. Mai 2018 Kontaktperson: Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155 Cision News

Read more »

Storebrand Livsforsikring AS: Rapport om solvens og finansiell stilling 2017

By |

Storebrand Livsforsikring AS offentliggjør i dag en elektronisk versjon av rapport om Solvens og finansiell stilling for 2017 på www.storebrand.no/ir. Lysaker 7. Mai 2018 Kontaktperson: Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:  kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155 Cision News

Read more »

En liten økning av smittsomme sykdommer i 2017

By |

Det var en liten økning av utbrudd av smittsomme sykdommer i 2017, melder Folkehelseinstituttet. Underrapportering er fortsatt et problem. forskning.no

Read more »

VIDEO: Bakgrunn og presentasjon av RNNP-resultatene for 2017

By |

Se hele presentasjon av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2017. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Årsrapport 2017

By |

Petroleumstilsynets årsrapport for 2017 er nå klar. Årsrapporten vår gis ut i elektronisk versjon i siste halvdel av april og sammenfaller med publiseringen av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Hovedrapport sokkel – 2017

By |

Den komplette rapporten som viser utviklingen i risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet i 2017. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Sammendragsrapport sokkel – 2017

By |

En oppsummering av de viktigste funnene i utviklingen av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet i 2017. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Landrapport – 2017

By |

Landanleggene som Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for, ble inkludert i kartleggingen i 2006. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Norway Royal Salmon Årsrapport for 2017

By |

Vedlagt følger Norway Royal Salmon’s årsrapport for 2017. Årsrapporten er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:  Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411 Cision News

Read more »

RNNP 2017: Redusert storulykkerisiko, økt bekymring hos ansatte

By |

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2017 viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »