Lovdatas årsmelding 2017

2017 var et positivt år både for dem som generelt er opptatt av hvordan teknologi kan brukes til å utvikle bedre juridiske tjenester, Lovdatas brukere og for Lovdata. Teknologi kom for alvor på dagsordenen i flere juridiske miljøer. Der vil den bli værende lenge. Lovdata – Siste nyheter

Årsrapport 2017

Petroleumstilsynets årsrapport for 2017 er nå klar. Årsrapporten vår gis ut i elektronisk versjon i siste halvdel av april og sammenfaller med publiseringen av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Nyheter – Petroleumstilsynet