Posts Tagged “2018”

RNNP 2018: Positiv utvikling på viktige områder

By |

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2018 viser positiv utvikling på viktige områder, og storulykkeindikatoren (totalindikatoren) er på sitt laveste nivå noen gang. – Vi går i riktig retning. Det er gledelig. Samtidig er det områder med klart behov for forbedring, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Norway Royal Salmon (NRS) – Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2018

By |

Styret i Norway Royal Salmon ASA har i møte den 11. april 2019 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2018. Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 6,00 per aksje, er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort 12. februar 2019. Utbytte fordeles med et kontantutbytte på NOK 4,20 per aksje og utdeling av aksjer i…

Read more »

Publisering av RNNP 2018: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

By |

Den 10. april offentliggjør vi resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) for 2018. Samtidig ser vi nærmere på to sentrale tema innen arbeidet med forbedring av helse, miljø og sikkerhet i næringen. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Insr: Vedtatt årsregnskap og beretning for 2018, tidligere perioder korrigert

By |

Styret i Insr Insurance Group ASA (INSR) vedtok årsregnskap og årsberetning for 2018 i styremøte 28. mars 2019. Konsernet har etter fremleggelsen av foreløpige helårstall 27. februar i år avdekket at gjenforsikringsforpliktelsene var undervurdert, hvilket er relatert til feilføringer i 2014 og 2015 for en mindre forsikringsportefølje overtatt fra Landbruksforsikring. Feilføringene ble synlige gjennom innføringen…

Read more »

HUNTER GROUP ASA – Annual report 2018

By |

Please find enclosed the 2018 Annual Report and Financial Statements for Hunter Group ASA. Oslo, 28 March 2019 For further information, please contact: Erik Frydendal, CEO +47 957 72 947 E-mail: ef@huntergroup.no This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Cision News

Read more »

Veidekke ASA: Års- og bærekraftsrapport 2018

By |

Veidekkes års- og bærekraftsrapport for 2018 er nå offentliggjort og kan leses og lastes ned på http://veidekke.com/no/rapporter-og-presentasjoner/. I tillegg til lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning inneholder rapporten informasjon om foretaksstyring, aksjeeierinformasjon og arbeidet med bærekraft. Pdf-versjon av rapporten er vedlagt. Cision News

Read more »

SpareBank 1 Nord-Norge: Årsrapport 2018

By |

Årsrapporten for 2018 er nå tilgjengelig på bankens nettside www.snn.no. Interaktiv versjon: http://www.mypaper.se/show/snn/show.asp?pid=3553571241266702 Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge: · Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes, mob +47 905 19 774 · Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, mob +47 951 26 576 Cision News

Read more »

SpareBank 1 SR-BANK ASA (SRBANK); Årsrapport for 2018 er publisert i dag

By |

SpareBank 1 SR-Banks årsrapport og Pilar 3-rapport for 2018 er publisert i dag på konsernets nettside, www.sr-bank.no under fanen «Investor Relations». Stavanger 25. mars 2019 Kontaktpersoner: Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033. Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173. Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633 Denne opplysningen er informasjonspliktig…

Read more »

Veidekke ASA: Års- og bærekraftsrapport 2018

By |

Veidekkes års- og bærekraftsrapport for 2018 er nå offentliggjort og kan leses og lastes ned på http://veidekke.com/no/rapporter-og-presentasjoner/. I tillegg til lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning inneholder rapporten informasjon om foretaksstyring, aksjeeierinformasjon og arbeidet med bærekraft. Pdf-versjon av rapporten er vedlagt. Cision News

Read more »

NONG – Godkjenning årsoppgjør 2018

By |

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har på representantskapsmøtet 21.03.19 gjort følgende vedtak: 1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2018 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2018. 2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2018 fastsettes til kr 4,00 per egenkapitalbevis, totalt 401.592.064,00 kroner. Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er…

Read more »