Posts Tagged “2018”

Navamedic ASA: Resultater for Q3 2018

By |

Oslo, 9. november 2018 – Navamedic ASA (OSE: NAVA) rapporterte driftsinntekter på NOK 44,3 millioner i tredje kvartal 2018, sammenlignet med NOK 44,9 millioner i samme periode i 2017. Selskapet styrket bruttomarginen vesentlig til 34,9%, opp fra 27,8% i samme kvartal i fjor, noe som gjenspeiler veksten i høymarginprodukter. Forretningsområdet Pharma & Healthcare viste sterk…

Read more »

Kvartalsrapport juli–september 2018

By |

Et sterkt kvartal ·  Nettoomsetningen økte med 13 % og utgjorde 4 437 (3 926) MSEK ·  Organisk vekst ble 6 (6) % ·  Ordrereserven var 1 % høyere og utgjorde 10 746 (10 635) MSEK ·  EBITA økte med 20 % og utgjorde 267 (223) MSEK ·  EBITA-marginen økte til 6,0 (5,7) % ·…

Read more »

Arcus ASA: Invitation to presentation of Arcus’ third quarter 2018 results, Friday 16 November

By |

Arcus ASA will release its third quarter 2018 results on Friday 16 November at 08.00 a.m. CET, at Hotel Continental in Oslo. The presentation may be viewed in a live webcast at Arcus Q3 2018 webcast (http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97451625). The quarterly report and presentation material will be available on www.arcus.no/en/investor from 07.00 a.m. CET. Please subscribe for press releases at…

Read more »

Lover i kraft 1. november 2018

By |

1. november trådte endringer i atomenergiloven. alkoholloven, SIS-loven og utlendingsloven i kraft.  Lovdata – Siste nyheter

Read more »

Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2018

By |

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 3. kvartal 2018 tirsdag 6. november 2018 kl. 09:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe. Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30. For ytterligere informasjon kontakt: CFO Ola Loe Tlf: +47 911 79 411 E-mail: ola.loe@salmon.no Cision News

Read more »

SpareBank 1 Nord-Norge: Resultat 3. kvartal 2018

By |

Se vedlagte rapport og presentasjon. Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson (tlf. +47 909 75 183) eller konserndirektør for finans, Rolf Eigil Bygdnes (tlf. +47 905 19 774) Kvartalsrapporten er også tilgjengelig på http://snn.no/investor. Tromsø 25. oktober 2018 Cision News

Read more »

Slutt på sommertid søndag 28. oktober 2018

By |

Søndag 25. mars 2018 startet sommertiden ved at vi stilte klokken en time fram, søndag 28. oktober 2018 kl. 0300 stiller vi klokken en time tilbake til normaltid. Lovdata – Siste nyheter

Read more »

Resultater for tredje kvartal 2018 – DNB Bank ASA

By |

DNB Bank ASAs rapport for tredje kvartal 2018 er vedlagt (på engelsk). Cision News

Read more »

Storebrand Livsforsikring AS: Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

By |

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.09.2018 vises det til Storebrand Konserns rapport for 3. kvartal 2018. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 følger vedlagt. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Cision News

Read more »

Storebrand Boligkreditt ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2018

By |

Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018  Hovedtrekk: · Resultat før skatt på 17 millioner kroner i 3. kvartal og 56 millioner kroner hittil i år · God porteføljekvalitet · Stabilt utlånsvolum i kvartalet Kontaktpersoner: Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397 Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155. Cision News

Read more »