Posts Tagged “helse”

Helse sør-øst skal «belyse» alternativ sykehusplassering i Oslo

By |

Vedtaket ble gjort torsdag ettermiddag, mot flere av ansattrepresentantenes stemmer, ifølge NRK. Vedtaket innebærer også at styret ber om at det jobbes videre med planene om nytt sykehus på Aker og Gaustad parallelt. I saksframlegget til møtet heter det at styret «ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold», uten…

Read more »

Wenche Foss’ ærespris til Tjelta og Rådet for psykisk helse

By |

Skuespilleren Pia Tjelta og paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse er tildelt Wenche Foss’ ærespris for 2018. aftenbladet.no – Stavanger Aftenblad

Read more »

Helse Vest toer sine hender

By |

DEBATT: I Aftenbladet 21. mai 2018 beskrev jeg min bekymring for psykologtilbudet til pasienter med psykiske lidelser. Aftenbladet fulgte opp saken på lederplass neste dag. Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest besvarte kritikken i et innlegg 28. mai. Innlegget inneholder så mange grove feil, at det ikke kan stå ubesvart. aftenbladet.no – Stavanger Aftenblad

Read more »

Leger ofrer egen helse for andres

By |

Svært mange leger opplever forventninger til at de er leger døgnet rundt og hver eneste dag, og de stiller høye krav til seg selv. Det går på helsa løs. forskning.no

Read more »

God helse for alle er et felles ansvar

By |

Vi må legge til rette for gode fellesskap, også for eldre immigranter. forskning.no

Read more »

– Vi vet for lite om kvinners helse

By |

Forsker har sett på helseforskningen. Siste saker – P4.no

Read more »

Venteliste til psykolog: Vis hva dere gjør, Helse Vest

By |

LEDER: Før jul var ventetiden hos psykolog og psykiater på over ett år. Nå har Helse Vest gitt opp å koordinere køen. aftenbladet.no – Stavanger Aftenblad

Read more »

Høie: – Har ikke vært alvorlig for liv og helse

By |

– Krisen i luftambulansetjenesten i Nord-Norge har vært krevende, men så langt ikke alvorlig for liv og helse. Det sa helseminister Bent Høie da han nå i formiddag måtte redegjøre for situasjonen i Stortinget. Striden rundt driften av tjenesten har gjort at flere ambulansefly nå har stått på bakken i flere uker. Siste saker –…

Read more »

Hvor mye er kvinners liv og helse verdt?

By |

Ni dollar per person årlig. Det er alt det ville koste å gi kvinner i fattige land full tilgang til moderne prevensjon og gravide helsehjelpen de trenger. forskning.no

Read more »

Helse Stavanger må betale 375.000 for ulovlig anskaffet blodprøvetransport

By |

Helse Stavanger har fortsatt å bruke samme leverandør etter at en kontrakt på transport av blodprøver gikk ut i 2010. – En klar overtredelse, sier Klagenemda for offentlige anskaffelser. aftenbladet.no – Stavanger Aftenblad

Read more »