Posts Tagged “kvartal”

Invitasjon – DNBs resultater for fjerde kvartal 2018 presenteres i London torsdag 7. februar 2019

By |

DNBs resultater for fjerde kvartal 2018 blir offentliggjort torsdag 7. februar 2019 kl. 07.30 (Oslo-tid).  Kvartalspresentasjonen vil finne sted i London samme dag. Direktesendt overføring (webcast) vil være tilgjengelig på ir.dnb.no. Det vil være mulig å stille spørsmål online. Merk at det ikke vil bli avholdt presentasjon i Oslo i forbindelse med fjerde kvartal. Det…

Read more »

DNB-konsernets basisswap-effekter i fjerde kvartal 2018

By |

DNB-konsernet vil i fjerde kvartal 2018 regnskapsføre 342 millioner kroner i negative effekter fra basisswapper knyttet til innlån. Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over…

Read more »

DNBs resultater for fjerde kvartal 2018 presenteres i London torsdag 7. februar 2019

By |

DNBs resultater for fjerde kvartal 2018 blir presentert i London, torsdag 7. februar 2019 kl. 10.30 (London tid). Presentasjonen vil vare til 12.00 ettersom representanter fra ledelsen, i tillegg til å informere om kvartalsresultatet, vil presentere status på enkelte punkter adressert på kapitalmarkedsdagen i 2017. Merk at det ikke vil bli avholdt presentasjon i Oslo i…

Read more »

HIDDN: Resultater for tredje kvartal 2018

By |

God kostnadskontroll og en bruttomargin som nærmer seg 40% reduserer negativt driftsresultat i kvartalet  (Oslo, 16. november 2018) Hiddn Solutions ASA (Hiddn, OSE: HIDDN) rapporterte driftsinntekter på NOK 3,4 millioner i tredje kvartal 2018 (Q3 2017: NOK 4,3 millioner) og reduserte det negative driftsresultatet til NOK 10,4 millioner sammenlignet med et negativt driftsresultat på NOK…

Read more »

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter på 10.9 prosent i kvartalet, og 12.8 prosent hittil i år. Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal var 4.5 MNOK kroner og 89.5 MNOK hittil i år

By |

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter på 10.9 prosent i kvartalet, og 12.8 prosent hittil i år. EBIT i tredje kvartal var 4.5 millioner kroner og 89.5 millioner kroner hittil i år. Resultatet ble påvirket av lav produksjon i LINK arkitektur og Internasjonalt. Lønnsomhet forblir hovedprioritet og intensiverte tiltak implementeres på tvers av gruppen. Ordrereserven…

Read more »

Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2018

By |

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 3. kvartal 2018 tirsdag 6. november 2018 kl. 09:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe. Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30. For ytterligere informasjon kontakt: CFO Ola Loe Tlf: +47 911 79 411 E-mail: ola.loe@salmon.no Cision News

Read more »

SpareBank 1 Nord-Norge: Resultat 3. kvartal 2018

By |

Se vedlagte rapport og presentasjon. Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson (tlf. +47 909 75 183) eller konserndirektør for finans, Rolf Eigil Bygdnes (tlf. +47 905 19 774) Kvartalsrapporten er også tilgjengelig på http://snn.no/investor. Tromsø 25. oktober 2018 Cision News

Read more »

Resultater for tredje kvartal 2018 – DNB Bank ASA

By |

DNB Bank ASAs rapport for tredje kvartal 2018 er vedlagt (på engelsk). Cision News

Read more »

Storebrand Livsforsikring AS: Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

By |

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.09.2018 vises det til Storebrand Konserns rapport for 3. kvartal 2018. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 følger vedlagt. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Cision News

Read more »

Storebrand Boligkreditt ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2018

By |

Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018  Hovedtrekk: · Resultat før skatt på 17 millioner kroner i 3. kvartal og 56 millioner kroner hittil i år · God porteføljekvalitet · Stabilt utlånsvolum i kvartalet Kontaktpersoner: Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397 Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155. Cision News

Read more »