Posts Tagged “kvartal”

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter på 10.9 prosent i kvartalet, og 12.8 prosent hittil i år. Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal var 4.5 MNOK kroner og 89.5 MNOK hittil i år

By |

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter på 10.9 prosent i kvartalet, og 12.8 prosent hittil i år. EBIT i tredje kvartal var 4.5 millioner kroner og 89.5 millioner kroner hittil i år. Resultatet ble påvirket av lav produksjon i LINK arkitektur og Internasjonalt. Lønnsomhet forblir hovedprioritet og intensiverte tiltak implementeres på tvers av gruppen. Ordrereserven…

Read more »

Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2018

By |

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 3. kvartal 2018 tirsdag 6. november 2018 kl. 09:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe. Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30. For ytterligere informasjon kontakt: CFO Ola Loe Tlf: +47 911 79 411 E-mail: ola.loe@salmon.no Cision News

Read more »

SpareBank 1 Nord-Norge: Resultat 3. kvartal 2018

By |

Se vedlagte rapport og presentasjon. Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson (tlf. +47 909 75 183) eller konserndirektør for finans, Rolf Eigil Bygdnes (tlf. +47 905 19 774) Kvartalsrapporten er også tilgjengelig på http://snn.no/investor. Tromsø 25. oktober 2018 Cision News

Read more »

Resultater for tredje kvartal 2018 – DNB Bank ASA

By |

DNB Bank ASAs rapport for tredje kvartal 2018 er vedlagt (på engelsk). Cision News

Read more »

Storebrand Livsforsikring AS: Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

By |

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.09.2018 vises det til Storebrand Konserns rapport for 3. kvartal 2018. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 følger vedlagt. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Cision News

Read more »

Storebrand Boligkreditt ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2018

By |

Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018  Hovedtrekk: · Resultat før skatt på 17 millioner kroner i 3. kvartal og 56 millioner kroner hittil i år · God porteføljekvalitet · Stabilt utlånsvolum i kvartalet Kontaktpersoner: Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397 Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155. Cision News

Read more »

Storebrand Bank ASA: Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

By |

Hovedtrekk: · Fortsatt sterk vekst i personmarkedsporteføljen · Lavt misligholdsvolum · God kostnadskontroll Kontaktpersoner: Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821 Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155 Cision News

Read more »

Påminnelse: Invitasjon – DNBs resultater for tredje kvartal 2018 presenteres torsdag 25. oktober

By |

DNBs resultater for tredje kvartal 2018 blir offentliggjort torsdag 25. oktober 2018 kl. 07.30. 25. oktober kl. 09.30 (Oslo-tid): pressekonferanse og direktesendt web-TV (engelsk) Sted: DNBs hovedkontor i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30, Oslo. Direktesendt overføring er tilgjengelig under Investor Relations på ir.dnb.no/ (http://www.dnb.no/ir). Påmelding til pressekonferansen i Oslo sendes til ca@dnb.no (ca@dnb.no?Subject=Registration%20DNB%20Quarterly%20Presentation%20Oslo). Pressekonferansen vil bli holdt på engelsk….

Read more »

Resultatpresentasjon, 3. kvartal 2018

By |

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for 3. kvartal, torsdag 25. oktober kl. 07.30. I den anledning inviteres det til presentasjon: Torsdag 25. oktober 2018 kl. 08.15 Sted: SpareBank 1 Markets, Olav V’s gate 5, Oslo Det vil bli servert en enkel frokost fra kl. 08.00 Presentasjonen holdes av administrerende direktør Arne Austreid og konserndirektør…

Read more »

Invitasjon – DNBs resultater for tredje kvartal 2018 presenteres torsdag 25. oktober

By |

DNBs resultater for tredje kvartal 2018 blir offentliggjort torsdag 25. oktober 2018 kl. 07.30. 25. oktober kl. 09.30 (Oslo-tid): pressekonferanse og direktesendt web-TV (engelsk) Sted: DNBs hovedkontor i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30, Oslo. Direktesendt overføring er tilgjengelig under Investor Relations på ir.dnb.no/ (http://www.dnb.no/ir). Påmelding til pressekonferansen i Oslo sendes til ca@dnb.no (ca@dnb.no?Subject=Registration%20DNB%20Quarterly%20Presentation%20Oslo). Pressekonferansen vil bli holdt på engelsk….

Read more »