Posts Tagged “LG201925659”

LG-2019-25659

By |

Saken gjelder spørsmål om avvising av krav om grensefastsetting av yttergrense for skiftefeltet, fordi kravet hevdes å være rettskraftig avgjort i jordskiftesak avsluttet i 1976. Ankende part gjorde mellom annet gjeldende at avgjørelse om grenser i jordskiftesak ikke medførte rettskraftvirkning, ettersom avgjørelsens form ikke var dom, kjennelse eller rettsforlik. Lagmannsretten forkastet anken og la til…

Read more »