Posts Tagged “Norsk”

Case of Odievre v. France (Norsk sammendrag)

By |

Case of Odievre v. France (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 14 + EMK art 8 EMK art 14 EMK art 35 EMK art 35 -1 -(art. 8) right to respect for private and family life(art. 8-1) respect for private lifepositive obligationsmargin of appreciation(art. 14) prohibition of discrimination(art. 14)…

Read more »

CASE OF SCHAAL v. LUXEMBOURG (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF SCHAAL v. LUXEMBOURG (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 41 -(art. 6) right to a fair trial(art. 6-1) reasonable time(art. 6) civil proceedings(art. 8) right to respect for private and family life(art. 8-1) respect for private…

Read more »

CASE OF S., V. AND A. V. DENMARK (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF S., V. AND A. V. DENMARK (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 5 EMK art 5 -1 EMK art 5 -1-c EMK art 5 -3 EMK art 5 -5 -(art. 5) right to liberty and security(art. 5-1) deprivation of liberty(art. 5-1) lawful arrest or detention(art. 5-1-c) bringing before competent legal authority(art. 5-1-c) reasonably necessary…

Read more »

Case of PECK v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

By |

Case of PECK v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 13 EMK art 41 -(art. 8) right to respect for private and family life(art. 8-1) respect for private life(art. 8-2) interference(art. 8-2) in accordance with the law(art. 8-2) necessary in a democratic…

Read more »

Kunngjering i Norsk Lovtidend i desember

By |

Det går mot slutten av året, og dette er ei travel tid for Norsk Lovtidend-redaksjonen. I desember vert svært mange lover sanksjonerte og forskrifter vedtekne. Derfor er det viktig at sakene vert sende til kunngjering med det same. Lovdata – Siste nyheter

Read more »

Norsk gass på lobbytoppen

By |

SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover. Klassekampen.no |

Read more »

CASE OF ASSEM HASSAN ALI v. DENMARK (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF ASSEM HASSAN ALI v. DENMARK (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 8 -(art. 8) right to respect for private and family life(art. 8) expulsion/(art. 8) retten til respekt for privatliv og familieliv(art. 8) utvisning Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

CASE OF DENISOV v. UKRAINE (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF DENISOV v. UKRAINE (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 35 EMK art 35 -3-a EMK art 41 -(art. 6) right to a fair trial(art. 6) administrative proceedings(art. 6-1) civil rights and obligations(art. 6-1) dispute(art. 6-1) impartial tribunal(art. 6-1) independent tribunal(art….

Read more »

CASE OF G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS v. ITALY (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS v. ITALY (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -2 EMK art 7 EMK art 7 -1 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3-a EMK art 41 EMK prot 1 art 1 EMK prot 1 art 1-1 -(art. 6) right to a fair…

Read more »

Aker BioMarine kombinerer norsk og kinesisk teknologi når de bygger sitt nye forsyningsfartøy i Kina

By |

– Dette er starten på et unikt samarbeid som kombinerer nyskapende teknologier og høyteknologisk kompetanse fra både norske og kinesiske selskaper, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine. Ved å inngå en samarbeidsavtale med representanter fra China Overseas Development Association (CODA), annonserte Aker BioMarine at sitt nyeste, unike, forsyningsfartøy vil bli bygget i Kina,…

Read more »