Posts Tagged “Norsk”

CASE OF RAMOS NUNES DE CARVALHO E SÁ V. PORTUGAL (NORSK sammendrag) (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF RAMOS NUNES DE CARVALHO E SÁ V. PORTUGAL (NORSK sammendrag) (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 35 EMK art 35 -1 EMK art 35 -3-a EMK art 41(Art. 6) Right to a fair trial(Art. 6) Administrative proceedings(Art. 6) Disciplinary proceedings(Art. 6-1) Civil rights and obligations(Art. 6-1) Fair…

Read more »

Publisering av RNNP 2018: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

By |

Den 10. april offentliggjør vi resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) for 2018. Samtidig ser vi nærmere på to sentrale tema innen arbeidet med forbedring av helse, miljø og sikkerhet i næringen. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

By |

Den 10. april offentliggjør vi resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) for 2018. Samtidig ser vi nærmere på to sentrale tema innen arbeidet med forbedring av helse, miljø og sikkerhet i næringen. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

CASE OF GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. ICELAND (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. ICELAND (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 6 EMK art 6 -1 EMK art 41 -(art. 6) right to a fair trial(art. 6) criminal proceedings(art. 6-1) tribunal established by law(art. 41) just satisfaction-{general}(art. 41) just satisfaction(art. 41) non-pecuniary damage/(art. 6) retten til rettferdig rettergang(art. 6) straffesak(art. 6-1) domstol opprettet ved…

Read more »

CASE OF HØINESS v. NORWAY (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF HØINESS v. NORWAY (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 -(art. 8) right to respect for private and family life(art. 8) positive obligations(art. 8-1) respect for private life(art. 10) freedom of expression-{general}(art. 10-1) freedom of expressionmargin of appreciation/(art. 8) retten til respekt for…

Read more »

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

By |

RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) for 2018 presenteres i Ptils lokaler onsdag 10. april. Nyheter – Petroleumstilsynet

Read more »

Vant 4,8 millioner lørdag: Norsk Tipping får ikke tak i vinneren

By |

Vant 4,8 millioner lørdag: Norsk Tipping får ikke tak i vinneren

Det er kanskje på tide å sjekke mobilen, nettet eller din fysiske kupong litt nærmere.  Eventuelt bare ta en titt på egen bankkonto. Lørdag var det nemlig tre vinnere av 4 873 36 kroner. En av disse vinnerne har ikke Norsk Tipping fått tak i. Foto: () En av de tre heldige er Leif Øyvind…

Read more »

CASE OF BIG BROTHER WATCH AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF BIG BROTHER WATCH AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 EMK art 35 EMK art 35 -3-a -(art. 8) right to respect for private and family life(art. 8-1) respect…

Read more »

CASE OF E.S. v. AUSTRIA (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF E.S. v. AUSTRIA (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 9 EMK art 9 -1 EMK art 10 EMK art 10 -1 EMK art 10 -2 -(art. 9) freedom of thought, conscience and religion(art. 9) positive obligations(art. 9-1) freedom of conscience(art. 9-1) freedom of religion(art. 9-1) freedom of thought(art. 9-1) manifest religion or belief(art. 10)…

Read more »

CASE OF SOLSKA AND RYBICKA v. POLAND (Norsk sammendrag)

By |

CASE OF SOLSKA AND RYBICKA v. POLAND (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 2 EMK art 2 -1 EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 41 -(art. 2) right to life(art. 2-1) effective investigation(art. 8) right to respect for private and family life(art. 8-1) respect for family life(art. 8-1) respect…

Read more »