STOREBRAND ASA: STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS – VELLYKKET PLASSERING AV NYTT TIER 2 OBLIGASJONSLÅN

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et nytt 30NC5 tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån med et volum på SEK 1.000.000.000 og en kupong på 3M Stibor + 2,40 prosentpoeng. Obligasjonslånet forfaller 16. september 2049 og gir Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett 16. september 2024. Obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det europeiske Solvency…

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS: VELLYKKET PLASSERING AV NYTT TIER 2 OBLIGASJONSLÅN

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et nytt 30NC5 tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån med et volum på SEK 1.000.000.000 og en kupong på 3M Stibor + 2,40 prosentpoeng. Obligasjonslånet forfaller 16. september 2049 og gir Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett 16. september 2024. Obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det europeiske Solvency…

Veidekke ASA: Bygger nytt regionkontor i Bergen

Veidekke starter byggingen av et miljøsertifisert kontorbygg på 6.500 m2 sentralt i Bergen. Bygget som får navnet Fantoftparken er allerede 55 % utleid og skal blant annet samle Veidekkes virksomhet i regionen. Byggeoppdraget er verdt 158 millioner kroner ekskl. mva. Veidekke har de siste årene økt aktiviteten i Bergen kraftig. Det har derfor lenge vært…

Nytt plug and play LED-lystårn som tåler veldig barske miljøer

Atlas Copcos nye plug and play HiLight E3+ elektriske lystårn fungerer driftsikkert under selv meget krevende forhold på byggeplasser, utendørs arrangementer og midlertidig offentlig belysning. Elektronikken, kontrollpanel og tilkoblinger er beskyttet mot vær og vind av selskapets nyskapende HardHat®-deksel, mens hele produktet, inkludert en kraftig mast på 7 m, har en sertifisert vindstabilitet på 100…

Nytt kraftig jordskjelv i California

Det kraftige skjelvet inntraff i Sør-California klokken 20.19 fredag. Det hadde sitt senter kun 0,8 kilometer under bakken nær Ridgecrest, ifølge US Geological Survey (USGC). USGC nedjusterte styrken på skjelvet til 6,9, etter å ha først målt den til 7,1. Nå går USGC tilbake til den opprinnelige målingen. – Det ble bare sterkere og sterkere….

Bravida med på nytt skoleprosjekt i Vest-Agder

BRG Entreprenør AS vant konkurransen for totalentreprise med løsningsforslag for nytt skolesenter på Tangvall i Søgne kommune, og Bravidas avdeling i Kristiansand har totalentreprisen for elektroarbeidene. «Synergos» BRG Entreprenør sammen med Filter Arkitekter presenterte forslaget Synergos, som er en kombinert ungdomsskole og videregående skole på totalt ca. 22 500 m2. Synergos er kompakt organisert rundt…

Finanstilsynet godkjenner nytt tilbakekjøp av aksjer

Godkjennelse av nytt tilbakekjøp av aksjer: DNB ASAs ordinære generalforsamling vedtok 30. april 2019 å gi styret en ny fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer. Fullmakten har en ramme på opp til 4,0 prosent av selskapets aksjekapital beregnet etter at den vedtatte kapitalnedsettelsen er gjennomført, hvorav 0,5 prosent bare kan benyttes for å ivareta…

Veidekke ASA: Nytt tunneloppdrag for Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har signert avtale med Stockholm Vatten och Avfall i forbindelse med byggingen av en ny avløpstunnel som inngår i Stockholms fremtidige avløpssystem. Prosjektet er en utførelsesentreprise på ca. SEK 600 millioner, og arbeidet starter i januar 2020. Prosjektet er en del av løsningen for å fornye og øke kapasiteten i Stockholms avløpssystem. Det nåværende…

Departementene velger Tieto som leverandør av nytt kjernesystem

Departementsfellesskapet har valgt Tieto som leverandør av fremtidens sak- og arkivsystem. Løsningen skal bidra til å realisere Regjeringens mål om felles IKT-system for statsforvaltningen. Avtalen innebærer leveranse av IT-løsning med implementering og vedlikehold for en periode på 6 + 4 år. Anskaffelsen er et ledd i gjennomføringen av Regjeringens strategi om en helhetlig IKT-løsning for…